LOMENÉ DOPRAVNÍKYLomené dopravníky jsou určeny převážně pro dopravu kusového materiálu – výlisků, výstřižků, baleného zboží apod.

Standardní provedení těchto dopravníků jsou určena především pro dopravní cesty od vstřikovacích lisů, balících strojů apod.

Šířka dopravního pásu pro běžný úhel zalomení - tzn. do 45° - je max. 500 mm. Větší šířka dopravního pásu je možná při menším úhlu zalomení , případně dodatečnou úpravou pásu. Toto je možno řešit vedením pásu válečkovými řetězy, případně vedením pásu v jeho ose.

Tato řešení je nutno konzultovat individuálně.

Společně s lomeným dopravníkem nabízíme nerezový, motoricky otočný manipulační stůl, který se používá pro odebírání produktů z balících linek, nerezový pojízdný stolek apod..
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ!